Accés als socis
Per què fer Dansa?

Perquè estimula la creativitat, la memòria i la capacitat de concentració, per conèixer millor l’esquema corporal i viure artísticament l’expressivitat del cos.
 

Per autoritzar una escola de dansa

    1.Llegir el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa.
    Escoles de dansa autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

    2.Omplir la instància per a la creació d’una escola de dansa autoritzada Descarregueu Download Doc

    3.Presentar als Serveis Territorials corresponents la instància, els plànols per triplicat de l’escola i una fotocòpia del DNI del titular de l’escola o una fotocòpia de DNI de la Junta Directiva si es tracta d’una societat. Tota aquesta documentació, els Serveis Territorials la fan arribar al Departament d’Educació de la Generalitat i l’Oficina Tècnica en fa un informe. La resolució és enviada a l’interessat i, si és favorable, l’interessat ha de posar-se en contacte amb els Serveis Territorials per presentar la documentació necessària: professorat, projecte educatiu...

    4.Quan presenteu la documentació al Departament, ens ho heu de comunicar per tal de fer-ne el seguiment.


 
Associació d'Escoles
de Dansa Autoritzades.

C/Balmes, 32 Principal 2a
08007 Barcelona
Tel. 616 61 89 93
info@dansa-aeda.com