Accés als socis
Per què fer Dansa?

Perquè estimula la creativitat, la memòria i la capacitat de concentració, per conèixer millor l’esquema corporal i viure artísticament l’expressivitat del cos.
 

Per fer-se soci

Documentació que cal emplenar i enviar a Aeda:

  • Dades de l’escola Descarregueu Download Doc
  • Domiciliació bancària Descarregueu Download Doc
  • Fitxa de sol·licitud d’admissió Descarregueu Download Doc
  • Fotocòpia de la inscripció de l’escola a la Seguretat Social
  • Fotocòpia del permís d’obertura de l’escola
  • Fotocòpia de la resolució d’autorització del projecte d’escola de dansa pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Obligacions del soci:

  • Complir i acceptar els Estatuts de l’Associació.
  • Assistir a les assemblees anuals.
  • Abonar la quota mensual de soci de 20 euros


 
Associació d'Escoles
de Dansa Autoritzades.

C/Balmes, 32 Principal 2a
08007 Barcelona
Tel. 616 61 89 93
info@dansa-aeda.com