Accés als socis
Per què fer Dansa?

Perquè estimula la creativitat, la memòria i la capacitat de concentració, per conèixer millor l’esquema corporal i viure artísticament l’expressivitat del cos.
 

Qui som

Associació d'Escoles de Dansa AutoritzadesL’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades, és una associació de caràcter independent amb finalitats no lucratives creada l’any 1999 per la necessitat de defensar els interessos professionals de les escoles de dansa autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Està formada per escoles de dansa autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Què és una escola de dansa autoritzada?

Les escoles de dansa autoritzades són les úniques escoles que estan dins del nou sistema educatiu a Catalunya i compleixen les normatives que exigeix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Les escoles de dansa autoritzades estan supeditades a inspeccions anuals per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La Llei orgànica 1/1990, de 2 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu situa els ensenyaments de dansa dins del sistema educatiu com a ensenyaments de règim especial i defineix com a finalitat: “Proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professional de la dansa.”

Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa
Escoles de dansa autoritzades


Estatuts

Descarregueu Download Doc

Junta Directiva

Presidenta : Marisa Yudes Torrente
Secretaria : Núria Díez García
Tresorera : Norma Bustamante Aris
Vocals : Ana Estela Navarro Yudes
Laia Cuscó Pallarès
Cristina Gómez Roa
Montse Lozano Reus
Susana arribas Rocandio


 
Associació d'Escoles
de Dansa Autoritzades.

C/Balmes, 32 Principal 2a
08007 Barcelona
Tel. 616 61 89 93
info@dansa-aeda.com